Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение

ЭСЭ ПА ПУБЛІЦЫСТЫЦЫ ЯНКІ КУПАЛЫ

Безмацерных Кацярыны

3 група, 3 курс

Эсэ па публіцыстыцы Я.Купалы:

1919 год. Сучаснасць.

Адбудова Беларусі. Незалежнасць. Незалежная дзяржава і яе народы. Моладзь ідзе! Торжышча. Больш самачыннасці (артыкулы 1919 года)

Чытаеш Купалу 19 года – усё зразумела і блізка, бо нешта ў той ці іншай ступені актуальнае і сёння. На жалко. І Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение белрускі менталітэт, што вымалёўваецца ў публіцыстыцы Купалы, нагадвае наш сучасны.

Аўтар у творах

Аўтар у творах паўстае чалавекам дзейсным : “І гэта [ адбудаванне Беларусі] трэба зрабіць як найхутчэй”. Патрыятычным : “Край наш сам па сабе багаты , толькі чужыя гаспадары яго знішчылі”. А беларускае адраджэнне ён называе “вялікай святой ідэяй Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение”. Цвёрды ў сваёй пазіцыі і смелы. Напрыклад, заваёўнікаў ён не баіцца называць ворагамі.

Турботы Купалы

Разбурэнні падчас першай сусветнай вайны

На гэтыя тэмы гутараць і сёння (Праўда, пра наступствы другой сусветнай, у асноўным)

“Ужо ад нейкага часу ў Францыі працуе паўмільёна людзей над адбудовай таго, што Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение вайна разрушыла”. Антытыза – пасіўная Беларусь. Пра пасіўнасць “бульбяша” мы чуем і сёння. І – прынамсі ў маёй галаве – сядзіць стэрэатып пра еўрапейца куды больш спрытнейшага за нас.

“Цэлы свет ведае, што самыя крывавыя бітвы, самае дзікае зніштажэнне людзей і іх дабра ў гэту вайну – было на Беларусі”. Водгукі Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение гэтага даходзяць да нас і сёння.

Незалежнасць

Зноў жа – животрепещуща!

“На ўсякую іншую незалежнасць кожны з вамі згодзіцца, абы толькі не на беларускую”. Хіба незалежная Беларусь у свядомасці сярэднестатыстычнага грамадзяніна? Сярэднестатыстычны грамадзянін РБ чытае рускую масавую літаратуру і глядзіць рускае тэлебачанне. Пачуўшы роднае слова, запытваецца: “Вы выкладаеце ў школцы Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение літаратуру?”

Купала паглядае ў бок Расіі са злосцю (А такое цяпер, у 21 стагоддзі, часцяком назіраецца ў колах нацыянальнай беларускай інтэлігенцыі) “Прымерам такога здзеку, такога зневажання дужэйшым слабейшага можа служыць добра ўсім нам знаёмая королевская Расія”. Купала ўвогуле не баіцца мастацкіх сродкаў і словаў з моцным лексічным значэннем. Напрыклад, апеку дзяржаваў-заваёўніц ён Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение называе “воўчай ”. Альбо піша: “Стогне пад ярмом Беларусь…” Моцны, вобразны дзеяслоў, які, аднак, ужо тычыцца Беларусі

Талерантнасць беларуса

На мой погляд, сёння гэтае пытанне нядужа актуальнае. Купала піша вось што: “У нявольніка заўсёды больш помсты, нянавісці к другім (нацыянальным меншасцям – К. Б.), чымся ў чалавека вольнага Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение”. Сёння культурнага інтэграцыя з Расіяй, на мой погляд, у свядомасці сярэднестатыстычнага беларуса ўжо адбылася (дакладней, руская мова --- разам з ёй руская культура --- зацямняюць беларускую культуру). Але гэта не ўспрымаецца як гвалт, няволя, а ўспрымаецца цалкам нармалёва. І аніякай нянавісці да чужынцаў у нас няма. (Гэта больш животрепещуща для Масквы)

Усясветная вайна Захаду Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение

“Вы стварылі ўсясветную вайну за свае кішанёвыя інтарэсы”. Цяпер гэта не сугучнае беларускай сучаснасці

Пасіўнасць беларуса

“Ліха церпім і чакаем, што вось нехта прыйдзе і гэта наша ліха пабярэ з сабою”.

Животрепещуща сёння. І, мяркую, можна прымяніць як да народа ў цэлым, так і да асобнага суб Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение’екта. І нездарма студэнтам кажуць: “Не чакайце, што выкладчык запхае веды ў вашу галаву. Усё залежыць ад вас”

Беларускі люд вачыма Купалы

- Дэмакратычны

- Ужыўчывы

- “У паднявольнае ярмо”нікога “запрагаць” не будзе

- Пасіўны ў масе (“Ці не час ужо пакінуць благую прывычку сядзець і сядзець, чакаць і чакаць?”)

- моладзь - дзейсная

Стыль публіцыстыкі Янкі Купалы

Першае Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение, што кідаецца ў вочы, - гэта эмацыйнасць Янкі Купалы, што выражаецца ў шматлікіх клічніках. Артыкул “Моладзь ідзе! ” – поўны аптымізму.

“Набок з дарогі, панове і гаспада з Захаду і Усходу!

Беларуская моладзь ідзе! (радасць і узнёсласць Купалы падкрэсліваецца клічнікам – К.Б.)”

Выразнасці і эмацыйнасці дадаюць і рытарычныя пытанні:

“Ужо ад нейкага Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение часу ў Францыі працуе паўмільёна людзей над адбудовай таго, што вайна разрушыла. У Бельгіі таксама кіпіць работа ў гэтым напрамку, якой прымушаны дапамагаць немцы, - а ў нас?” Пытанне “а ў нас?” з’яўляецца далучальнай канструкцыяй, што падкрэслівае яго.

У ягонай публіцыстыцы даволі шмат абзацаў. Часцяком усяго адзін сказ – гэта ўжо цэлы абзац. Напрыклад, “І Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение Беларусь жабруе!”, “Так быць не павінна”. Такі прыём акцэнтуе ўвагу на пэўнай думцы. Артыкул “Адбудова Беларусі” сканчваецца сказам “Жыццё не чакае”, вынесеным ў асобны абзац. На мой погляд, гэта даволі ўдалы прыём паставіць кропку над артыкулам. Такое я сустракаю і ў сучасных журнальчикісцкіх тэкстах.

Загалоўкі Купалы даволі Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение лаканічныя, канкрэтныя, інфармацыйныя. І адразу можна зразумець, пра што ідзе гаворка.

Часцяком ўжываюцца звароткі, каб выклікаць давер у чытача: “Цяпер, браты …” ( менавіта браты – гэтая лексічная адзінка прымушае ставіцца да аўтара з прыязнасцю), “Так, сябры , гэта вялікая праява!” (сябры - таксама паказчык прыязнага 100ўлення аўтара да чытача), “Вам трэ было Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение, панове …” (так аўтар звяртаецца да ворагаў)

“Моладзь ідзе!”

Самы аптымістычны артыкул. А сутыкацца з аптымістычным – заўжды прыемна.

“Цяпер, браты, ідуць сыны беларускіх мужыкоў, ідзе наша беларуская моладзь!

… Нацыянальнае беларускае жыццё пачынае кіпець, палаць праўдзівым, нескончаемым і жыватворным полымем”.

Цяпер сітуацыя змянілася. З’яўляецца моладзь, што Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение пачынае гутарыць па-беларуску, цікавіцца беларускай культурай. Але ж, мне падаецца, што гэтая з’ява не настолькі масавая, інтэнсіўная і заўпринципиальная, каб гучна выкрыкнуць: “Моладзь ідзе!” Ды і цяпер отдалёка не ўсе “сыны беларускіх мужыкоў”, то бок “ураджэнцы сельскай мясцовасці”, калі па-сучаснаму. І нацыянальнае жыццё не Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение “кіпіць”, як у 1919 годзе, калі пісаўся гэты артыкул.

“Мы жывём і будзем жыць, бо з намі і беларуская вёска ”. Купала прыводзіць у прыклад вёску Блонь, дзе “сяляне-беларусы не запамятовалі ўсяго свайго роднага”. Але падаецца, што здесь аўтар крыху перабольшвае значнасць беларускай вёскі і – я Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы - сочинение думаю – артыкул хутчэй гучна-аптымістычны, чым рэалістычны. І вёскі Блоні з’явай наўрад ці былі масавай. Сёння ж, мусіць, усё свядомыя (як модна казаць) сяляне-беларусы едуць жыць у горад. І нават з нацяжкай хіба скажаш: “З намі беларуская вёска”?


eritropoetin-videlenie-s-primeneniem-metodov-gennoj-inzhenerii.html
ermakova-elena-aleksandrovna.html
ermitazh-uchebnoe-posobie-po-lingvostranovedeniyu-izdanie-2-e-dopolnennoe.html